Cat | Cas | Eng
Números anteriors
Butlletí digital de l'IDIBELL
Número - 05 de Novembre de 2022

Contacte


Si teniu algun comentari sobre el contingut o funcionament del web, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del següent formulari
Nom :
1r Cognom:
2n Cognom:
Correu electrònic:
Comentaris:
Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)
Hospital Duran i Reynals
3a planta - Gran Via de l'Hospitalet, 199
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona - Spain
Tel +34 93 260 74 11
info@idibell.cat
 
Direcció General
Director general: Jaume Reventós
director@idibell.cat
 
Direcció de Gestió
Director de Gestió: Alexandre Puerto
direcciodegestio@idibell.cat
 
Direcció Científica
Director Científic: Josep Manuel Menchon
direcciocientifica@idibell.cat
 
Departament de Comunicació
comunicacio@idibell.cat
 
Departament de Qualitat
qualitat@idibell.cat
 
 
Oficina de Suport a la Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)
Responsable del Departament: Montserrat Ballarín
otri-idibell@idibell.cat
 
Departament de Compres
Responsable del Departament: Toni Tena
compres@idibell.cat
 
Departament de Comptabilitat
Responsable del Departament: Olga Bellorbí
comptabilitat@idibell.cat
 
Departament de Recursos Humans
Responsable del Departament: Esther Comabella
rrhh@idibell.cat
 
Departament de Serveis Generals i Prevenció
Responsable del Departament: Milagro González
sgp@idibell.cat
 
Departament de Tecnologies de la Informació
Responsable del Departament: Raúl Cosano
cau@idibell.cat


Avisos legals | Contacte